စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(တထ)ထားဝယ်
(တထမ)​မေတ္တာ(ထားဝယ်)
(တရ)​ရေဖြူ
(တရအ)ကလိန်အောင်(ရေဖြူ)
(တရဥ)ကံပေါက်(ရေဖြူ)
(တလ)​လောင်းလုံး
(တသ)သရက်ချောင်း
(တသဟ)ကမြိုင်(သရက်ချောင်း)
(တမ)မြိတ်
၁၀(တမက)ကျွဲကူး(မြိတ်)
၁၁(တမမ)အင်္ဂမော်(မြိတ်)
၁၂(တန)တနင်္သာရီ
၁၃(တနမ)​မော်တုန်း (တနင်္သာရီ)
၁၄(တနည)ညောင်ပင်ကွင်း(တနင်္သာရီ)
၁၅(တစ)ကျွန်းစု
၁၆(တစလ)ကတ္တလူ(ကျွန်းစု)
၁၇(တစဆ)စခန်းသစ်(ကျွန်းစု)
၁၈(တစမ)ကံမော်(ကျွန်းစု)
၁၉(တစသ)သဇင်(ကျွန်းစု)
၂၀(တပ)ပုလော
၂၁(တပခ)ပလောက်(ပုလော)
၂၂(တပဗ)ပလ(ပုလော)
၂၃(တက)​ကော့သောင်း
၂၄(တကန)အထက(၂)တပ်နယ်(ကော့သောင်း)
၂၅(တကခ)ခမောက်ကြီး(ကော့သောင်း)
၂၆(တဘ)ဘုတ်ပြင်း
၂၇(တဘပ)ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်(ဘုတ်ပြင်း)