စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(အသ)ပုသိမ်
(အသက)မြင်းကကွင်း(ပုသိမ်)
(အသခ)သလပ်ခွာ(ပုသိမ်)
(အသစ)ချောင်းသာ(ပုသိမ်)
(အသဆ)ငွေဆောင်(ပုသိမ်)
(အသတ)အထက(၇)ပုသိမ်
(အသမ)ရွှေမြင်တင်(ပုသိမ်)
(အသယ)ရွှေသောင်ယံ(ပုသိမ်)
(အသရ)အထက(ခွဲ)ရှောပြာ(ပုသိမ်)
၁၀(အသသ)အထက(၈)ပုသိမ်
၁၁(အသအ)အုန်းချောင်း(ပုသိမ်)
၁၂(အစ)အထက(၁)ကျောင်းကုန်း
၁၃(အစခ)ချောင်ကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၄(အစဂ)ဂုန်မင်း(ကျောင်းကုန်း)
၁၅(အစစ)အစုကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၆(အစဆ)အထက(၂)ကျောင်းကုန်း
၁၇(အစတ)တံခွန်တိုင်(ကျောင်းကုန်း)
၁၈(အစဒ)ဒေါင့်ကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၉(အစပ)ပေါက်ဆိန်ပဲ့(ကျောင်းကုန်း)
၂၀(အစရ)ဝက်ခြံဂရက်(ကျောင်းကုန်း)
၂၁(အစလ)လှည်းဆိပ်(ကျောင်းကုန်း)
၂၂(အစျ)ငပုတော
၂၃(အစျက)ကမ်းနီ(ငပုတော)
၂၄(အစျခ)ကျောက်ချောင်း(ငပုတော)
၂၅(အစျဂ)ကျုံကူး(ငပုတော)
၂၆(အစျင)ငရုတ်ကောင်း(ငပုတော)
၂၇(အစျစ)ဆင်ကူးကြီး(ငပုတော)
၂၈(အစျဋ)ပြင်ခရိုင်(ငပုတော)
၂၉(အစျတ)တောင်ကလေး(ငပုတော)
၃၀(အစျပ)မန်ကျည်းပင်(ငပုတော)
၃၁(အစျလ)ကျောက်ကလပ်(ငပုတော)
၃၂(အစျသ)သင်္ကန်းကုန်း(ငပုတော)
၃၃(အစျဟ)ဟိုင်းကြီး(ငပုတော)
၃၄(အစျအ)အုန်းချောင်း(ငပုတော)
၃၅(အပ)ကျုံပျော်
၃၆(အပက)သောင်ကြီး(ကျုံပျော်)
၃၇(အပစ)ရေစခန်း(ကျုံပျော်)
၃၈(အပဆ)လှည်းဆိပ်(ကျုံပျော်)
၃၉(အပဇ)ကွင်းဘောဇရပ်ဆိပ်(ကျုံပျော်)
၄၀(အပည)ကညင်ဆိုင်(ကျုံပျော်)
၄၁(အပတ)တောက်တဲ့ရိုး(ကျုံပျော်)
၄၂(အပထ)အထောင်(ကျုံပျော်)
၄၃(အပဒ)ဒိုက်ပျက်(ကျုံပျော်)
၄၄(အပပ)မိုးကြိုးပစ်(ကျုံပျော်)
၄၅(အပရ)ရေတွင်းရိုး(ကျုံပျော်)
၄၆(အပလ)ကမ်းနားမဲဇလီ(ကျုံပျော်)
၄၇(အပသ)သာယာကုန်း(၂)(ကျုံပျော်)
၄၈(အပအ)အင်းရဲ(ကျုံပျော်)
၄၉(အရ)​ရေကြည်
၅၀(အရဆ)ကွင်းသုံးဆင့်(​ရေကြည်)
၅၁(အရဇ)ဇရပ်လှ(​ရေကြည်)
၅၂(အရဏ)ငါးသိုင်းချောင်း(​ရေကြည်)
၅၃(အရန)ကမ်းနီ(​ရေကြည်)
၅၄(အရပ)ငပိဆိပ်(​ရေကြည်)
၅၅(အရဖ)ကုန်းပြင်(​ရေကြည်)
၅၆(အရယ)ယိုးဒယားတက်(​ရေကြည်)
၅၇(အရဠ)အသုတ်(​ရေကြည်)
၅၈(အဝ)သာပေါင်း
၅၉(အဝက)ဘုရားကုန်း(​သာပေါင်း)
၆၀(အဝဆ)အထက(ခွဲ)ဆောင်ဘုံ(​သာပေါင်း)
၆၁(အဝဒ)စက်ဒေါင့်ကြီး(​သာပေါင်း)
၆၂(အဝဖ)ဇီးဖြူကွင်း(​သာပေါင်း)
၆၃(အဝလ)လှေကြီးတက်(သာပေါင်း)
၆၄(အဧ)ကန်ကြီးထောင့်
၆၅(အဧက)ကုလားကွင်း(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၆(အဧဆ)ဆပ်ကွင်း(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၇(အဧတ)တကုန်းကြီး(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၈(အဧဒ)ဒါးက(ကန်ကြီးထောင့်)
၆၉(အဧမ)မြင်းကဆိပ်(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၀(အဧရ)ကံရွာ(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၁(အဧလ)ကျိုက်လတ်(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၂(အဧဝ)ဝဲကြီး(ကန်ကြီးထောင့်)
၇၃(အင)မအူပင်
၇၄(အငက)ကျောင်းရွာ(မအူပင်)
၇၅(အငခ)ခုနစ်အိမ်တန်း(မအူပင်)
၇၆(အငစ)လေးအိမ်စု(မအူပင်)
၇၇(အငတ)ရွှေတောင်မှော်(မအူပင်)
၇၈(အငထ)ထနီး(မအူပင်)
၇၉(အငဒ)ကျွဲဒုံး(မအူပင်)
၈၀(အငန)ကျုံနတ္တော်(မအူပင်)
၈၁(အငပ)လက်ပံကုန်း(မအူပင်)
၈၂(အငမ)မလက်တို(မအူပင်)
၈၃(အငရ)ရေလဲကလေး(မအူပင်)
၈၄(အငလ)လယ်ကိုင်း(မအူပင်)
၈၅(အည)​ညောင်တုန်း
၈၆(အညက)ငှက်ပျောကျွန်း(ညောင်တုန်း)
၈၇(အညခ)ချောင်းကြီး(ညောင်တုန်း)
၈၈(အညစ)ပါလှဲ့အောက်စု(ညောင်တုန်း)
၈၉(အညတ)ကြက်တူရွေးတောင်(ညောင်တုန်း)
၉၀(အညန)နတ်ပေး(ညောင်တုန်း)
၉၁(အညပ)သပြေချောင်း(ညောင်တုန်း)
၉၂(အညမ)မဲဇလီဒလ(ညောင်တုန်း)
၉၃(အညလ)ဆားမလောက်(ညောင်တုန်း)
၉၄(အတ)အထက(၁)ပန်းတနော်
၉၅(အတက)အထက(၂)ပန်းတနော်
၉၆(အတခ)မအူချောင်း(ပန်းတနော်)
၉၇(အတဇ)ဇရပ်လှကြီး(ပန်းတနော်)
၉၈(အတတ)ရင်းတိုက်ကုန်း(ပန်းတနော်)
၉၉(အတဒ)ဒေါင့်ကြီး(ပန်းတနော်)
၁၀၀(အတဓ)ဓနော်(ပန်းတနော်)
၁၀၁(အတန)ကျွန်းကြား(ပန်းတနော်)
၁၀၂(အတပ)ပြလင်းမိမ္မပြေး(ပန်းတနော်)
၁၀၃(အတမ)ချောင်းကလေး(ပန်းတနော်)
၁၀၄(အတရ)မရမ်း(ပန်းတနော်)
၁၀၅(အတလ)ရွှေလှေ(ပန်းတနော်)
၁၀၆(အတအ)အင်းမ(ပန်းတနော်)
၁၀၇(အန)(ဓနုဖြူ)
၁၀၈(အနခ)ရုံးချောင်း(ဓနုဖြူ)
၁၀၉(အနစ)စံကင်း(ဓနုဖြူ)
၁၁၀(အနဆ)ဆကာကြီး(ဓနုဖြူ)
၁၁၁(အနတ)ကျုံတနီး(ဓနုဖြူ)
၁၁၂(အနန)နှဲကြိုး(ဓနုဖြူ)
၁၁၃(အနရ)ရေလဲ(ဓနုဖြူ)
၁၁၄(အနလ)အလမျိုး(ဓနုဖြူ)
၁၁၅(အနဝ)တော်ဝ(ဓနုဖြူ)
၁၁၆(အနသ)ပြင်ကသာ(ဓနုဖြူ)
၁၁၇(အဆ)လပွတ္တာ
၁၁၈(အဆက)ကန်ဘက်(လပွတ္တာ)
၁၁၉(အဆဆ)ကြာကန်(လပွတ္တာ)
၁၂၀(အဆတ)တူးမြောင်း(လပွတ္တာ)
၁၂၁(အဆပ)ပိုးလောင်း(လပွတ္တာ)
၁၂၂(အဆဘ)ဘီတွတ်(လပွတ္တာ)
၁၂၃(အဆမ)(၃)မိုင်မြို့သစ်(လပွတ္တာ)
၁၂၄(အဆလ)ပြင်စလူ(လပွတ္တာ)
၁၂၅(အဆအ)ဂန့်အိတ်(လပွတ္တာ)
၁၂၆(အက)​မော်လမြိုင်ကျွန်း
၁၂၇(အကက)ကြောင်ထောက်(​မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၈(အကခ)ပျားမွတ်လျှော်ချောင်း​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၂၉(အကဇ)ကျော်ဇံ​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၃၀(အကထ)အောက်မအူတုံး​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၃၁(အကပ)ကျိုက်ပိ​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၃၂(အကဘ)လှိုင်းဘုန်း​(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၁၃၃(အဖ)ဖျာပုံ
၁၃၄(အဖက)ကျုံကျိုက်​(ဖျာပုံ)
၁၃၅(အဖင)ဒေါ်ငြိမ်း​(ဖျာပုံ)
၁၃၆(အဖဆ)ဆိပ်မ​(ဖျာပုံ)
၁၃၇(အဖဇ)ကြက်ဖမွေးဇောင်း​(ဖျာပုံ)
၁၃၈(အဖစျ)ကနိ​(ဖျာပုံ)
၁၃၉(အဖတ)ကျုံတာ​(ဖျာပုံ)
၁၄၀(အဖန)နောက်မီး​(ဖျာပုံ)
၁၄၁(အဖဖ)ကျုံကဒွန်း​(ဖျာပုံ)
၁၄၂(အဖဘ)အမာ​(ဖျာပုံ)
၁၄၃(အဖမ)တမံ​(ဖျာပုံ)
၁၄၄(အဖသ)သမိန်ထော​(ဖျာပုံ)
၁၄၅(အဒ)ဒေးဒရဲ
၁၄၆(အဒဆ)ဆူးကလပ်​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၇(အဒတ)တော်ကမယ်​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၈(အဒဒ)ကျုံဒါး​(ဒေးဒရဲ)
၁၄၉(အဒန)နောက်ပြန်ဒိုး​(ဒေးဒရဲ)
၁၅၀(အဘ)ဘိုကလေး
၁၅၁(အဘက)မြင်းကကုန်း​(ဘိုကလေး)
၁၅၂(အဘစ)စက်ဆန်း​(ဘိုကလေး)
၁၅၃(အဘဆ)ရုပ်ဆိုင်​(ဘိုကလေး)
၁၅၄(အဘဒ)ကဒုံကနိ​(ဘိုကလေး)
၁၅၅(အဘပ)ပေချောင်းကြီး​(ဘိုကလေး)
၁၅၆(အဘလ)အောက်လှည်းဆိပ်​(ဘိုကလေး)
၁၅၇(အဘဟ)ဟေမန်(ဘိုကလေး)
၁၅၈(အလ)ကျိုက်လတ်
၁၅၉(အလခ)သဗြုဆိပ်ညောင်ချောင်း(ကျိုက်လတ်)
၁၆၀(အလတ)လှိုင်းတာ(ကျိုက်လတ်)
၁၆၁(အလဒ)ရုံးဒေါင့်(ကျိုက်လတ်)
၁၆၂(အလယ)အိမ်ယာကြီး(ကျိုက်လတ်)
၁၆၃(အလသ)ထရော်ရွာသစ်(ကျိုက်လတ်)
၁၆၄(အမ)​မြောင်းမြ
၁၆၅(အမက)အထက(၂)ရေတွင်းရေကန်(မြောင်းမြ)
၁၆၆(အမခ)ပြင်ရွာ(မြောင်းမြ)
၁၆၇(အမဃ)ကံကြီး(မြောင်းမြ)
၁၆၈(အမင)ငါးမြင်းချောင်း(တူး)(မြောင်းမြ)
၁၆၉(အမစ)စကမြား(မြောင်းမြ)
၁၇၀(အမဆ)တောင်ပေါ်စု(မြောင်းမြ)
၁၇၁(အမန)ဂုန်နီ(မြောင်းမြ)
၁၇၂(အမမ)အထက(၇)ကွယ်လွယ်(မြောင်းမြ)
၁၇၃(အမရ)ရေကျော်(မြောင်းမြ)
၁၇၄(အမလ)သိလ္လာ(မြောင်းမြ)
၁၇၅(အခ)ဝါးခယ်မ
၁၇၆(အခခ)ကျွန်းကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၇(အခင)ငှက်ပျောချောင်း(ဝါးခယ်မ)
၁၇၈(အခည)ညောင်ငူ(ဝါးခယ်မ)
၁၇၉(အခဌ)ကျုံမငေး(ဝါးခယ်မ)
၁၈၀(အခဍ)ရွှေလောင်း(ဝါးခယ်မ)
၁၈၁(အခတ)ကျုံတိုင်(ဝါးခယ်မ)
၁၈၂(အခထ)အထက်ပေကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၈၃(အခဒ)မောင်းဒီး(ဝါးခယ်မ)
၁၈၄(အခန)ကနစိုကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၈၅(အခပ)ပိတ္တာလေး(ဝါးခယ်မ)
၁၈၆(အဃ)အိမ်မဲ
၁၈၇(အဃက)လူကောင်းကျွန်း(အိမ်မဲ)
၁၈၈(အဃဆ)တကူဆိပ်(အိမ်မဲ)
၁၈၉(အဃန)ဝါးတလုပ်ကမ်းနီ(အိမ်မဲ)
၁၉၀(အဃဘ)ဘုရားကြီးကုန်း(အိမ်မဲ)
၁၉၁(အဃလ)ကျုံတလုတ်(အိမ်မဲ)
၁၉၂(အဃသ)ရွာသစ်(အိမ်မဲ)
၁၉၃(အဃအ)ကြို့ကုန်း(အိမ်မဲ)
၁၉၄(အဟ)ဟင်္သာတ
၁၉၅(အဟခ)ရှားခဲ(ဟင်္သာတ)
၁၉၆(အဟတ)တလုတ္ထော်(ဟင်္သာတ)
၁၉၇(အဟဒ)ဒူးယား(ဟင်္သာတ)
၁၉၈(အဟဓ)ဓမ္ဘီ(ဟင်္သာတ)
၁၉၉(အဟန)နိဗ္ဗာန်(ဟင်္သာတ)
၂၀၀(အဟမ)နတ်မော်(ဟင်္သာတ)
၂၀၁(အဟယ)ယုန်သလင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၂(အဟရ)ကြက်တူရွေး(ဟင်္သာတ)
၂၀၃(အဟသ)ရွာသစ်တောင်(ဟင်္သာတ)
၂၀၄(အဂ)အထက(၁)ကြံခင်း
၂၀၅(အဂတ)ရေနံတောင်(ကြံခင်း)
၂၀၆(အဂမ)မျောက်ချောကုန်း(ကြံခင်း)
၂၀၇(အဂရ)ဘက်ရဲ(ကြံခင်း)
၂၀၈(အဂသ)ဆိပ်သာ(ကြံခင်း)
၂၀၉(အဇ)အထက(၁)ဇလွန်
၂၁၀(အဇက)ကော့ကပ်ကြီး(ဇလွန်)
၂၁၁(အဇခ)အထက(ခွဲ)ကျုံရှစာဖြူစု(ဇလွန်)
၂၁၂(အဇဇ)ရေလဲ(ဇလွန်)
၂၁၃(အဇည)ဂုံညင်းတန်း(ဇလွန်)
၂၁၄(အဇဒ) ဒေါင့်ကြီး(ဇလွန်)
၂၁၅(အဇပ)ပျဉ်းမကုန်း(ဇလွန်)
၂၁၆(အဇရ)ရွှေကျောင်း(ဇလွန်)
၂၁၇(အဇလ)မေရီလန်း(ဇလွန်)
၂၁၈(အဇဝ)မြစ်ဝ(ဇလွန်)
၂၁၉(အဇသ)သပြုကွင်း(ဇလွန်)
၂၂၀(အထ)​လေးမျက်နှာ
၂၂၁(အထက)ပန်းတောကြီး( လေးမျက်နှာ )
၂၂၂(အထစ)ခမောက်စု( လေးမျက်နှာ )
၂၂၃(အထထ)လှော်ကထား( လေးမျက်နှာ )
၂၂၄(အထဗ)အိုင်သပြု( လေးမျက်နှာ )
၂၂၅(အထမ)မဲဇလီ( လေးမျက်နှာ )
၂၂၆(အယ)အင်္ဂပူ
၂၂၇(အယက)ကွင်းကောက်( အင်္ဂပူ )
၂၂၈(အယဆ)သုံးကွင်းဆိုင်( အင်္ဂပူ )
၂၂၉(အယဇ)မဲဇလီကုန်း( အင်္ဂပူ )
၂၃၀(အယည)ညောင်ကျိုး( အင်္ဂပူ )
၂၃၁(အယဎ)ထူးကြီး( အင်္ဂပူ )
၂၃၂(အယထ)ထန်းပင်ကုန်း( အင်္ဂပူ )
၂၃၃(အအ)အထက(၁)မြန်အောင်
၂၃၄(အအက)သပြေကုန်း( မြန်အောင် )
၂၃၅(အအခ)အထက(၂)နေခြည်( မြန်အောင် )
၂၃၆(အအတ)တာခွ( မြန်အောင် )
၂၃၇(အအန)ကနောင်( မြန်အောင် )
၂၃၈(အအပ)အင်ပင်( မြန်အောင် )
၂၃၉(အအလ)ဇလုပ်မ( မြန်အောင် )
၂၄၀(အအအ)လက်ပံကွင်း( မြန်အောင် )
၂၄၁(အအဥ)ရွှေကျင်( မြန်အောင် )