စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခ)ပဲခူး
(ပခက)အထက(၅)ပဲခူး
(ပခခ)အထက(၇)ပဲခူး
(ပခဇ)​ဇောင်းတူ(ပဲခူး)
(ပခတ)​ကျောက်တန်း(ပဲခူး)
(ပခထ)ထန်းတောကြီး(ပဲခူး)
(ပခဒ)ထုံးကြီး(ပဲခူး)
(ပခပ)ပျဉ်ပုံကြီး(ပဲခူး)
(ပခဘ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
၁၀(ပခအ)အင်းတကော်(ပဲခူး)
၁၁(ပစျ)​ကျောက်တံခါး
၁၂(ပစျဎ)ပဲနွယ်ကုန်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၃(ပစျဒ)ဖဒို ​(ကျောက်တံခါး)
၁၄(ပစျန)အနောက်ရပ်​(ကျောက်တံခါး)
၁၅(ပစျမ)မြို့ချောင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၆(ပစျသ)သမင်အင်းကုန်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၇(ပစျအ)​တောကျွဲအင်း ​(ကျောက်တံခါး)
၁၈(ပည)​ညောင်လေးပင်
၁၉(ပညက)ဇီးကုန်းကြီး(ညောင်လေးပင်)
၂၀(ပညဆ)ပြွန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
၂၁(ပညဇ)ပုဇွန်မြောင်း(ညောင်လေးပင်)
၂၂(ပညတ)တော်ဝိ(ညောင်လေးပင်)
၂၃(ပညဒ)မဒေါက်(ညောင်လေးပင်)
၂၄(ပညလ)ပိန်းဇလုပ်(ညောင်လေးပင်)
၂၅(ပဏ)​ရွှေကျင်
၂၆(ပဏခ)တံခွန်တိုင်​(ရွှေကျင်)
၂၇(ပဏဇ)ဒုံဇရစ်(ရွှေကျင်)
၂၈(ပဏတ)တပ်နယ်(ရွှေကျင်)
၂၉(ပဏပ)ပဒဲကော(ရွှေကျင်)
၃၀(ပဏရ)ပျဉ်ရေ(ရွှေကျင်)
၃၁(ပထ)သနပ်ပင်
၃၂(ပထခ)ကုလားချောင်းကြီး(သနပ်ပင်)
၃၃(ပထစ)ကမာစဲ ( သနပ်ပင် )
၃၄(ပထဘ)တောင်ဘက်ကမ်း(သနပ်ပင်)
၃၅(ပထရ)မင်းရွာ(သနပ်ပင်)
၃၆(ပဒ)ဒိုက်ဦး
၃၇(ပဒက)ကတုတ်(ဒိုက်ဦး)
၃၈(ပဒတ)​ဖောင်တော်သီ(ဒိုက်ဦး)
၃၉(ပဒဗ)ဗျက်ကြီး(ဒိုက်ဦး)
၄၀(ပဒလ)လက်ပံသုံးခွ(ဒိုက်ဦး)
၄၁(ပဒသ)သုံးခွ(ဒိုက်ဦး)
၄၂(ပဒအ)ဖအောင်ဝဲ(ဒိုက်ဦး)
၄၃(ပဟ)​ဝေါ
၄၄(ပဟက)မြစ်ကျိုး(ဝေါ)
၄၅(ပဟခ)​ညောင်ခါးရှည်(ဝေါ)
၄၆(ပဟတ)တနော်ကျွန်း(ဝေါ)
၄၇(ပဟဖ)ဖိုးစပါယ်(ဝေါ)
၄၈(ပဟရ)ဝေါ(အရှေ့)(ဝေါ)
၄၉(ပဟသ)သူရဲသမိန်(ဝေါ)
၅၀(ပအ)ကဝ
၅၁(ပအတ)ဝဲပတန်(ကဝ)
၅၂(ပအန)အုန်းနှဲ(ကဝ)
၅၃(ပအပ)သပြု(ကဝ)
၅၄(ပအဖ)ဖလေး(ကဝ)
၅၅(ပအရ)ရစ်ကန်ကြီး(ကဝ)
၅၆(ပအလ)သက္ကလ(ကဝ)
၅၇(ပအသ)သရက်ကုန်း(ကဝ)
၅၈(ပင)​တောင်ငူ
၅၉(ပငက)အထက(၃)တောင်ငူ
၆၀(ပငစ)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၆၁(ပငတ)​ကေတုမတီ(တောင်ငူ)
၆၂(ပငလ)​လေးမိုင်(တောင်ငူ)
၆၃(ပဋ)ထန်းတပင်
၆၄(ပဋက)ကင်မွန်းခြုံ(ထန်းတပင်)
၆၅(ပဋဇ)ဇရပ်ကြီး(ထန်းတပင်)
၆၆(ပဋန)နတ်ရွာ(ထန်းတပင်)
၆၇(ပဋလ)လှည်းလမ်းကူး(ထန်းတပင်)
၆၈(ပဌ)ကျောက်ကြီး
၆၉(ပဌည)ညောင်ပင်သာ(ကျောက်ကြီး)
၇၀(ပဌမ)မုန်း(ကျောက်ကြီး)
၇၁(ပဌသ)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၇၂(ပဓ)အုတ်တွင်း
၇၃(ပဓက)ထန်းကုန်း(အုတ်တွင်း)
၇၄(ပဓတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၇၅(ပဓထ)ညောင်ခြေထောက်(အုတ်တွင်း)
၇၆(ပဓဓ)​ဗောဓိကုန်း(အုတ်တွင်း)
၇၇(ပဓပ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၇၈(ပဓဘ)ဘိုကုန်း(အုတ်တွင်း)
၇၉(ပဖ)ဖြူး
၈၀(ပဖက)ဝဲကြီး(ဖြူး)
၈၁(ပဖည)​ညောင်ပင်သာ(ဖြူး)
၈၂(ပဖဘ)ဘန်းလောင်(ဖြူး)
၈၃(ပဖယ)​ဇေယျဝတီ(ဖြူး)
၈၄(ပဖဧ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၈၅(ပယ)ရေတာရှည်
၈၆(ပယက)​ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၈၇(ပယဂ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၈၈(ပယဆ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၈၉(ပယန)​ရေနီ(ရေတာရှည်)
၉၀(ပယလ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၉၁(ပပ)ပြည်
၉၂(ပပခ)အထက(၅)ပြည်
၉၃(ပပထ)​ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၉၄(ပပလ)​ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၉၅(ပပအ)အောင်ဆန်း(ပြည်)
၉၆(ပဗ)​ပေါက်ခေါင်း
၉၇(ပဗအ)အိုးဘိုကုန်း(ပေါက်ခေါင်း)
၉၈(ပဃ)ပန်းတောင်း
၉၉(ပဃက)ရှားဖြူကွင်း(ပန်းတောင်း)
၁၀၀(ပဃဆ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၁၀၁(ပဃတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၁၀၂(ပဃသ)ဥသျှစ်ပင်(ပန်းတောင်း)
၁၀၃(ပဃဥ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၁၀၄(ပတ)​ပေါင်းတည်
၁၀၅(ပတက)မင်းကွက်(ပေါင်းတည်)
၁၀၆(ပရ)​ရွှေတောင်
၁၀၇(ပရည)ညောင်စာရေး(ရွှေတောင်)
၁၀၈(ပရတ)တရုတ်မှော်(ရွှေတောင်)
၁၀၉(ပရထ)ကြာနီကန်(ရွှေတောင်)
၁၁၀(ပရမ)ယင်းမူကုန်း(ရွှေတောင်)
၁၁၁(ပရရ)ကျီးသဲ(ရွှေတောင်)
၁၁၂(ပဝ)သဲကုန်း
၁၁၃(ပဝဆ)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၁၁၄(ပဝတ)တပ်နယ်(သဲကုန်း)
၁၁၅(ပဝဘ)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၁၁၆(ပဝအ)အင်းမ(သဲကုန်း)
၁၁၇(ပဆ)သာယာဝတီ
၁၁၈(ပဆစ)သုံးဆယ်(သာယာဝတီ)
၁၁၉(ပဆရ)စံရွေး(သာယာဝတီ)
၁၂၀(ပလ)လက်ပံတန်း
၁၂၁(ပလခ)ခမုံဆိပ်(လက်ပံတန်း)
၁၂၂(ပလဖ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၁၂၃(ပလရ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၁၂၄(ပမ)မင်းလှ
၁၂၅(ပမဠ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၁၂၆(ပဇ)ဇီးကုန်း
၁၂၇(ပဇလ)​လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၁၂၈(ပန)နတ်တလင်း
၁၂၉(ပနက)ကရင်ကုန်း(နတ်တလင်း)
၁၃၀(ပနပ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၁၃၁(ပနမ)ဒမငယ်(နတ်တလင်း)
၁၃၂(ပနအ)​အောင်ဇေယျာ(နတ်တလင်း)
၁၃၃(ပသ)မိုးညို
၁၃၄(ပသခ)​ရေကင်း(မိုးညို)
၁၃၅(ပသတ)ထိန်တော(မိုးညို)
၁၃၆(ပသပ)ပတ္တော်(မိုးညို)
၁၃၇(ပသမ)ဆင်မနိုင်(မိုးညို)
၁၃၈(ပက)ကြို့ပင်ကောက်
၁၃၉(ပကက)ပန်းတင်(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၄၀(ပကရ)​ရေွှပန်းတော( ကြို့ပင်ကောက် )
၁၄၁(ပကလ)လယ်တီ(ကြို့ပင်ကောက်)
၁၄၂(ပဂ)အုတ်ဖို
၁၄၃(ပဂဍ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၄၄(ပဂလ)လသာကုန်း(အုတ်ဖို)
၁၄၅(ပဂသ)​အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)