စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခမ)ပဲခူး
(ပခမ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
(ပခမ)အင်းတကော်(ပဲခူး)
(ပသပ)သနပ်ပင်
(ပဝမ)ဝေါ
(ပကဝ)ကဝ
(ပညပ)ညောင်လေးပင်
(ပညပ)ပြွန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
(ပကခ)ကျောက်တံခါး
၁၀(ပကခ)ဖဒို(ကျောက်တံခါး)
၁၁(ပကခ)ပဲနွယ်ကုန်း(ကျောက်တံခါး)
၁၂(ပကက)ကျောက်ကြီး
၁၃(ပကက)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၁၄(ပကက)မုန်း(ကျောက်ကြီး)
၁၅(ပရက)ရွှေကျင်
၁၆(ပဒဥ)ဒိုက်ဦး
၁၇(ပတင)အထက(၂)တောင်ငူ
၁၈(ပတင)အထက(၄)တောင်ငူ
၁၉(ပတင)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၂၀(ပတင)လေးမိုင်(တောင်ငူ)
၂၁(ပထပ)ထန်းတပင်
၂၂(ပအတ)အုတ်တွင်း
၂၃(ပအတ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၂၄(ပအတ)ထန်းကုန်း(အုတ်တွင်း)
၂၅(ပအတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၂၆(ပဖမ)ဖြူး
၂၇(ပဖမ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၂၈(ပဖမ)ဇေယျဝတီ(ဖြူး)
၂၉(ပရရ)ရေတာရှည်
၃၀(ပရရ)ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၃၁(ပရရ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၃၂(ပရရ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၃၃(ပရရ)‌ရေနီ(ရေတာရှည်)
၃၄(ပရရ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၃၅(ပပမ)အထက(၁)ပြည်
၃၆(ပပမ)အထက(၄)ပြည်
၃၇(ပပမ)အထက(၅)ပြည်
၃၈(ပပမ)ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၃၉(ပပမ)ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၄၀(ပပခ)ပေါက်ခေါင်း
၄၁(ပပတ)ပန်းတောင်း
၄၂(ပပတ)ရှားဖြူကွင်း(ပန်းတောင်း)
၄၃(ပပတ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၄၄(ပပတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၄၅(ပပတ)ဥသျှစ်ပင်(ပန်းတောင်း)
၄၆(ပပတ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၄၇(ပရတ)ရွှေတောင်
၄၈(ပရတ)တရုတ်မှော်(ရွှေတောင်)
၄၉(ပရတ)ကျီးသဲ(‌ရွှေတောင်)
၅၀(ပရတ)ကြာနီကန်(ရွှေတောင်)
၅၁(ပသယ)သာယာဝတီ
၅၂(ပသယ)သုံးဆယ်(သာယာဝတီ)
၅၃(ပလတ)လက်ပံတန်း
၅၄(ပလတ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၅၅(ပလတ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၅၆(ပလတ)ခမုံဆိပ်(လက်ပံတန်း)
၅၇(ပမလ)အထက၊ မင်းလှ
၅၈(ပမလ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၅၉(ပမည)မိုးညို
၆၀(ပမည)ရေကင်း(မိုးညို)
၆၁(ပမည)ထိန်တော(မိုးညို)
၆၂(ပမည)ပတ္တော်(မိုးညို)
၆၃(ပမည)ဆင်မနိုင်(မိုးညို)
၆၄(ပကပ)ကြို့ပင်ကောက်
၆၅(ပကပ)ပန်းတင်(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၆(ပကပ)ရွှေပန်းတော(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၇(ပကပ)လယ်တီ(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၈(ပအမ)အုတ်ဖို
၆၉(ပအမ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၇၀(ပအမ)အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)
၇၁(ပနလ)နတ်တလင်း
၇၂(ပနလ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၇၃(ပဇက)ဇီးကုန်း
၇၄(ပဇက)လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၇၅(ပသက)သဲကုန်း
၇၆(ပသက)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၇၇(ပသက)အင်းမ(သဲကုန်း)
၇၈(ပသက)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၇၉(ပတမ)ပေါင်းတည်