စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘက)ကော့ကျိုက်(ဘားအံ)
(လဘခ)ခရားအတွင်း(ဘားအံ)
(လဘတ)တောင်ကလေး(ဘားအံ)
(လဘထ)ထုံးအိုင်(ဘားအံ)
(လဘန)အိန္ဒု(ဘားအံ)
(လဘပ)ဇာသပြင်(ဘားအံ)
(လဘဘ)ဘားကပ်(ဘားအံ)
(လဘရ)ဝဲကရင်(ဘားအံ)
၁၀(လဘလ)လှာကာ(ဘားအံ)
၁၁(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
၁၂(လလက)ပိုင်ကျုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၃(လလခ)ဒိုင်းပြ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၄(လလဂ)ရွှေဂွန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၅(လလဃ)အထက၊ပေါင်(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၆(လလထ)ထီလုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၇(လလဒ)ဒေါ်လန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၈(လလပ)ကပ္ပလီ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၉(လလဘ)​နောင်ဘိုကြီး(လှိုင်းဘွဲ့)
၂၀(လလမ)မြိုင်ကြီးငူ(လှိုင်းဘွဲ့)
၂၁(လတ)သံတောင်
၂၂(လတည)သပြေညွန့်(သံတောင်)
၂၃(လတရ)ဘုရင့်နောင်တပ်(သံတောင်)
၂၄(လတလ)လိပ်သို(သံတောင်)
၂၅(လတသ)သံတောင်ကြီး(သံတောင်)
၂၆(လဖ)ဖာပွန်
၂၇(လဖဃ)ကမမောင်း(ဖာပွန်)
၂၈(လက)​ကော့ကရိတ်
၂၉(လကခ)ကျုံဒိုး(ကော့ကရိတ်)
၃၀(လကန)နဘူး(ကော့ကရိတ်)
၃၁(လကဘ)​ကော့ဘိန်း(ကော့ကရိတ်)
၃၂(လကအ)​တောင်ကြာအင်း(ကော့ကရိတ်)
၃၃(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး(ကော့ကရိတ်)
၃၄(လအက)ကျိုက်ဒုံ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၅(လအခ)ခလယ်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၆(လအဆ)ဘုရားသုံးဆူ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၇(လအတ)တံခွန်တိုင်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၈(လမ)မြဝတီ
၃၉(လမဝ)အထက(ခွဲ)ဝါးတော(မြဝတီ)
၄၀(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင်(မြဝတီ)