စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ညလ)​မော်လမြိုင်(တောင်ခြမ်း)
(ညလက)မော်လမြိုင်(မြောက်ခြမ်း)
(ညလည)​ညောင်ပင်ဆိပ်(မော်လမြိုင်)
(ညလမ)အထက(၁၂)မော်လမြိုင်
(ညလရ)ရွှေနတ်တောင်(မော်လမြိုင်)
(ညလသ)အထက(၁၁)မော်လမြိုင်
(ညခ)​​ချောင်းဆုံ
(ညခဂ)ရွာလွတ်(ချောင်းဆုံ)
(ညခဆ)မုရစ်ကလေး(ချောင်းဆုံ)
၁၀(ညခမ)မုဒွန်း(ချောင်းဆုံ)
၁၁(ညခသ)သက္ကော(ချောင်းဆုံ)
၁၂(ညဒ)မုဒုံ
၁၃(ညဒဓ)ကမာဝက်(မုဒုံ)
၁၄(ညဖ)သံဖြူဇရပ်
၁၅(ညဖဃ)ကျုံကဒတ်(သံဖြူဇရပ်)
၁၆(ညဖင)ကျိုက္ခမီ(သံဖြူဇရပ်)
၁၇(ညဖဇ)ကရုပ္ပိ(သံဖြူဇရပ်)
၁၈(ညဖဝ)ဝဲခမိ( သံဖြူဇရပ် )
၁၉(ညမ)ကျိုက်မရော
၂၀(ညမတ)တရနာ(ကျိုက်မရော)
၂၁(ညမဒ)ကဒါ(ကျိုက်မရော)
၂၂(ညရ)​ရေး
၂၃(ညရဝ)လမိုင်း(ရေး)
၂၄(ညရအ)အစင်(ရေး)
၂၅(ညသ)သထုံ
၂၆(ညသက)ကြာပန်း(သထုံ)
၂၇(ညသန)​နောင်ကုလားရှမ်းရွာ(သထုံ)
၂၈(ညသပ)ပုတိန်ရိုးဖော်ဖ(သထုံ)
၂၉(ညသမ)မရမ်းကုန်း(သထုံ)
၃၀(ညသသ)သိမ်ဆိပ်(ကျိုက္ကော်)(သထုံ)
၃၁(ညသအ)ကျိုက္ကော်(သထုံ)
၃၂(ညက)ကျိုက်ထို
၃၃(ညကက)ကျူချောင်(ကျိုက်ထို)
၃၄(ညကထ)စစ်တောင်း(ကျိုက်ထို)
၃၅(ညကန)အထက(၂)ကျိုက်ထို
၃၆(ညကရ)အထက၊ရွှေဥသြ(ကျိုက်ထို)
၃၇(ညကသ)ကျိုက္ကသာ(ကျိုက်ထို)
၃၈(ညကဟ)သိမ်ဇရပ်(ကျိုက်ထို)
၃၉(ညပ)​ပေါင်
၄၀(ညပက)ဇင်းကျိုက်(ပေါင်)
၄၁(ညပတ)မုတ္တမ(ပေါင်)
၄၂(ညပန)နတ်ကြီးချောင်(ပေါင်)
၄၃(ညပဗ)ရင်းငြိမ်(ပေါင်)
၄၄(ညပသ)သဲကုန်း(ပေါင်)
၄၅(ညပအ)အလှပ်(ပေါင်)
၄၆(ညဘ)ဘီးလင်း
၄၇(ညဘက)ကန်သာယာ(ဘီးလင်း)
၄၈(ညဘစ)​တောင်စွန်း(ဘီးလင်း)
၄၉(ညဘဇ)ကဇိုင်း(ဘီးလင်း)
၅၀(ညဘရ)ကင်းရွာ(ဘီးလင်း)
၅၁(ညဘလ)ရွှေလှေ(ဘီးလင်း)
၅၂(ညဘသ)ဇုတ်သုတ်(ဘီးလင်း)