စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)အထက(၃)စစ်ကိုင်း
(စစဆ) ဆွမ်းချက်(စစ်ကိုင်း)
(စစည)ညောင်ပင်ဝန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစတ)ဆားတောင်(စစ်ကိုင်း)
(စစဒ)ပဒူ(စစ်ကိုင်း)
(စစမ)မင်းကွန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစရ)အထက(ခွဲ)ရန်နိုင်(စစ်ကိုင်း)
(စစဝ)ရွှေမင်းဝံ(စစ်ကိုင်း)
၁၀(စစသ)ရွာသစ်ကြီး(စစ်ကိုင်း)
၁၁(စစအ)အုန်းတော(စစ်ကိုင်း)
၁၂(စဆ)မြင်းမူ
၁၃(စဆခ)ခွက်ခွင်း(မြင်းမူ)
၁၄(စဆတ)တောချောင်းဦး(မြင်းမူ)
၁၅(စဆလ)အလ္လကပ္ပ(မြင်းမူ)
၁၆(စမ)​မြောင်
၁၇(စမက)ကျောက်ရစ်( မြောင် )
၁၈(စမခ)တွင်းကြီး( မြောင် )
၁၉(စမဘ)နဘက်( မြောင် )
၂၀(စမမ)ပရိမ္မ( မြောင် )
၂၁(စက)ကလေး
၂၂(စကက)ကျော်ရွာ( ကလေး )
၂၃(စကခ)နတ်ချောင်း( ကလေး )
၂၄(စကစ)စခန်းကြီး( ကလေး )
၂၅(စကဆ)ဆည်တော်ဦး(ကလေး)
၂၆(စကဇ)ရာဇဂြိုဟ်( ကလေး )
၂၇(စကလ)လက်ပံချောင်း( ကလေး )
၂၈(စကသ)တင်သား( ကလေး )
၂၉(စကအ)အင်ဒိုင်းကြီး( ကလေး )
၃၀(စည)မင်းကင်း
၃၁(စညက)ကြာပင်( မင်းကင်း )
၃၂(စညဆ)ပန်းဆက်( မင်းကင်း )
၃၃(စညမ)မယ်မဲ(မင်းကင်း)
၃၄(စညလ)ပွင့်လျက်(မင်းကင်း)
၃၅(စညသ)ပသေး(မင်းကင်း)
၃၆(စဓ)တမူး
၃၇(စဓပ)ခမ်းပတ်(တမူး)
၃၈(စဓသ)မြို့သစ်(တမူး)
၃၉(စဝ)ကလေးဝ
၄၀(စဝစ)မစိန်(ကလေးဝ)
၄၁(စဘ)ရွှေဘို
၄၂(စဘက)ကျောက်မြောင်း(ရွှေဘို)
၄၃(စဘဆ)ဆိပ်ခွန်(ရွှေဘို)
၄၄(စဘည)ညောင်ပင်သာ(ရွှေဘို)
၄၅(စဘအ)ဆင်အင်း(ရွှေဘို)
၄၆(စဃ)ကန့်ဘလူ
၄၇(စဃက)ကိုးတောင်ဘို့(ကန့်ဘလူ)
၄၈(စဃထ)ထန်းကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၄၉(စဃဘ)ကာဘိုး(ကန့်ဘလူ)
၅၀(စဃမ)မလယ်(ကန့်ဘလူ)
၅၁(စဃသ)ချပ်သင်း(ကန့်ဘလူ)
၅၂(စဃဧ)ဇီးကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၅၃(စဇ)ရေဦး
၅၄(စဇန)နှောကုန်း(ရေဦး)
၅၅(စဇပ)ပန်းကုန်း(ရေဦး)
၅၆(စဇမ)မုံတိုင်ပင်(ရေဦး)
၅၇(စဇရ)ရွာဗုကြီး(ရေဦး)
၅၈(စဇဗ)ထန်းတောဗောဓိ(ရေဦး)
၅၉(စစျ)ကျွန်းလှ
၆၀(စစျည)ညောင်ကိုင်း(ကျွန်းလှ)
၆၁(စစျပ)ပေပင်ချောင်(ကျွန်းလှ)
၆၂(စစျရ)ရွာကုန်းကြီး(ကျွန်းလှ)
၆၃(စစျသ)သစ်ရာမြိုင်(ကျွန်းလှ)
၆၄(စဋ)ဒီပဲယင်း
၆၅(စဋပ)စိုင်ပြင်(ဒီပဲယင်း)
၆၆(စဋမ)မူးကမ်းကြီး(ဒီပဲယင်း)
၆၇(စဌ)တန့်ဆည်
၆၈(စဌက)ကျွဲဆွဲ(တန့်ဆည်)
၆၉(စဌထ)ကံထူးမ(တန့်ဆည်)
၇၀(စဌန)နဘက်ကြီး(တန့်ဆည်)
၇၁(စဌမ)ရွာရှည်(မ)(တန့်ဆည်)
၇၂(စဍ)၀က်လက်
၇၃(စဍက)ပေါက်ကန်(၀က်လက်)
၇၄(စဍတ)လှတော(၀က်လက်)
၇၅(စဍထ)မင်းကျီ(၀က်လက်)
၇၆(စဍပ)ရွှေပန်းကုံး(၀က်လက်)
၇၇(စဍမ)ရှိမ္မကား(၀က်လက်)
၇၈(စဍရ)ရွာသာကြီး(၀က်လက်)
၇၉(စဥ)ခင်ဦး
၈၀(စဥဒ)မြင်းဒေါင်း(ခင်ဦး)
၈၁(စရ)မုံရွာ
၈၂(စရခ)မုံရွေးကြေးမုံ(မုံရွာ)
၈၃(စရဂ)မင်းရွာ(မုံရွာ)
၈၄(စရစ)ညောင်ပင်စောက်(မုံရွာ)
၈၅(စရည)ညောင်ဖြူပင်(မုံရွာ)
၈၆(စရရ)ကျောက္ကာ(မုံရွာ)
၈၇(စရလ)အလုံ(မုံရွာ)
၈၈(စတ)အရာတော်
၈၉(စတက)မကျီးကန်(အရာတော်)
၉၀(စတတ)ဝါးတောမ(အရာတော်)
၉၁(စတမ)မင်းရွာ(အရာတော်)
၉၂(စတလ)မလဲသာ(အရာတော်)
၉၃(စတသ)သလဲဘာ(အရာတော်)
၉၄(စတအ)နောင်ကြီးအိုင်(အရာတော်)
၉၅(စပ)ဘုတလင်
၉၆(စပင)ငပယင်း(ဘုတလင်)
၉၇(စပည)ညောင်ကန်(ဘုတလင်)
၉၈(စပထ)မောင်းထောင်(ဘုတလင်)
၉၉(စပသ)သခွတ္တနယ်(ဘုတလင်)
၁၀၀(စဗ)ချောင်းဦး
၁၀၁(စဗအ)အမြင့်(ချောင်းဦး)
၁၀၂(စယ)ယင်းမာပင်
၁၀၃(စယစ)စုန်းချောင်း(ယင်းမာပင်)
၁၀၄(စယဆ)ဆင်စွယ်(ယင်းမာပင်)
၁၀၅(စယထ)ထန်းတောကြီး(ယင်းမာပင်)
၁၀၆(စယပ)ရင်ပေါင်တိုင်(ယင်းမာပင်)
၁၀၇(စယဘ)ဘန့်ဘွေး(ယင်းမာပင်)
၁၀၈(စယမ)ကျောက်မှော်(ယင်းမာပင်)
၁၀၉(စယရ)ရိုးမတိမ်(ယင်းမာပင်)
၁၁၀(စဂ)ကနီ
၁၁၁(စဂက)ကင်း(ကနီ)
၁၁၂(စဂခ)ချိုင်(ကနီ)
၁၁၃(စဂန)နတ်ကြီး(ကနီ)
၁၁၄(စဂမ)မိုးကောင်း(ကနီ)
၁၁၅(စဂလ)လာပို့(ကနီ)
၁၁၆(စဂဝ)ဝင်မနား(ကနီ)
၁၁၇(စဎ)ပုလဲ
၁၁၈(စဎက)ကန့်ဒေါင့်(ပုလဲ)
၁၁၉(စဎတ)တောင်ပိတောက်ကုန်း(ပုလဲ)
၁၂၀(စဎပ)မင်းတိုင်ပင်(ပုလဲ)
၁၂၁(စဎဖ)လက်ပုကန်(ပုလဲ)
၁၂၂(စဎရ)ပန်းရွာ(ပုလဲ)
၁၂၃(စဎလ)လက်တောင်းကြီး(ပုလဲ)
၁၂၄(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၁၂၅(စဏတ)ကျားတက်(ဆားလင်းကြီး)
၁၂၆(စဏန)ကြေးနီ(ဆားလင်းကြီး)
၁၂၇(စဏပ)ညောင်ပင်ကြီး(ဆားလင်းကြီး)
၁၂၈(စဏဖ)ဖောင်းကတာ(ဆားလင်းကြီး)
၁၂၉(စသ)ကသာ
၁၃၀(စသက)ကျောက်ထုံးကြီး​(ကသာ)
၁၃၁(စသတ)မိုးတား(ကသာ)
၁၃၂(စသအ)အင်းရွာ(ကသာ)
၁၃၃(စထ)ထီးချိုင့်
၁၃၄(စထက)ကြက်တကောင်(ထီးချိုင့်)
၁၃၅(စထန)ကမ်းနီ(ထီးချိုင့်)
၁၃၆(စထမ)မြတောင်(ထီးချိုင့်)
၁၃၇(စထအ)အလယ်တော(ထီးချိုင့်)
၁၃၈(စဒ)ဝန်းသို
၁၃၉(စဒတ)ဂျိုးတောင်(ဝန်းသို)
၁၄၀(စန)​ကောလင်း
၁၄၁(စနခ)ခံသာ(​ကောလင်း)
၁၄၂(စနဥ)ဥက္ကံ(ကောလင်း)
၁၄၃(စဠ)ပင်လည်ဘူး
၁၄၄(စဠခ)ခေါက်စင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၄၅(စဠမ)မြေလင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၄၆(စဠအ)မိချောင်းအင်း(​ပင်လည်ဘူး)
၁၄၇(စအ)အင်းတော်
၁၄၈(စအခ)ရေတွင်းကုန်း(​အင်းတော်)
၁၄၉(စအဇ)မဲဇာ(​အင်းတော်)
၁၅၀(စအအ)​မော်လူး(အင်းတော်)
၁၅၁(စဧက)​ဗန်းမောက်
၁၅၂(စဧစ)မံစီ(ဗန်းမောက်)
၁၅၃(စဧတ)စက်တော(ဗန်းမောက်)
၁၅၄(စဧလ)​ကြောင်လည်(ဗန်းမောက်)
၁၅၅(စဧဟ)ဟော်ယော(ဗန်းမောက်)
၁၅၆(စငလ)​မော်လိုက်
၁၅၇(စငတ)ကင်းတပ်(​မော်လိုက်)
၁၅၈(စငပ)ပန်းသာ(​မော်လိုက်)
၁၅၉(စဖ)​ဖောင်းပြင်
၁၆၀(စဖက)​ကရား(ဖောင်းပြင်)
၁၆၁(စဖခ)မိုင်းချောင်း(ဖောင်းပြင်)
၁၆၂(စဖဒ)စန္ဒား(ဖောင်းပြင်)
၁၆၃(စဖမ)မင်းယား(ဖောင်းပြင်)
၁၆၄(စဖရ)သရောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၁၆၅(စဖအ)ရေအောက်တောင်း(​​ဖောင်းပြင်)
၁၆၆(စခ)ခန္တီး
၁၆၇(စခက)ကောင်းဟိန်(ခန္တီး)
၁၆၈(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၁၆၉(စဟက)ကက်သာ(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၀(စဟထ)ထမံသီ(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၁(စဟန)နမ့်တော(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၂(စဟပ)နောင်ပိုအောင်(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၃(စဟမ)မောင်းခမ်း(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၄(စဟရ)ရွှေပြည်အေး(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၅(စဟသ)သောင်သွပ်(​​ဟုမ္မလင်း)
၁၇၆(စလရ)​လေရှီး
၁၇၇(စလမ)ဆွမ္မရာ(​​​လေရှီး)
၁၇၈(စလဟ)လဟယ်
၁၇၉(စလအ)နန်းယွန်း
၁၈၀(စလဧ)ပန်ဆောင်(နန်းယွန်း)