စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(တထ)ထားဝယ်
(တထမ)​မေတ္တာ(ထားဝယ်)
(တရ)​ရေဖြူ
(တရထ)ညင်းထွေး(ရေဖြူ)
(တရအ)ကလိန်အောင်(ရေဖြူ)
(တရဥ)ကံပေါက်(ရေဖြူ)
(တလ)​လောင်းလုံး
(တလက)ကမြောကင်း(လောင်းလုံး)
(တလတ)သကျက်တော(လောင်းလုံး)
၁၀(တလမ)​မောင်းမကန်(လောင်းလုံး)
၁၁(တလအ)အောက်ရေဖြူ(လောင်းလုံး)
၁၂(တသ)သရက်ချောင်း
၁၃(တသက)ကနက်သီရိ(သရက်ချောင်း)
၁၄(တသည)ညောင်ဇင်(သရက်ချောင်း)
၁၅(တသဟ)ကမြိုင်(သရက်ချောင်း)
၁၆(တမ)မြိတ်
၁၇(တမက)ကျွဲကူး(မြိတ်)
၁၈(တမမ)အင်္ဂမော်(မြိတ်)
၁၉(တန)တနင်္သာရီ
၂၀(တနည)ညောင်ပင်ကွင်း(တနင်္သာရီ)
၂၁(တနတ)တကူ (တနင်္သာရီ)
၂၂(တနမ)​မော်တုန်း (တနင်္သာရီ)
၂၃(တစ)ကျွန်းစု
၂၄(တစဆ)စခန်းသစ်(ကျွန်းစု)
၂၅(တစမ)ကံမော်(ကျွန်းစု)
၂၆(တစလ)ကတ္တလူ(ကျွန်းစု)
၂၇(တစသ)သဇင်(ကျွန်းစု)
၂၈(တပ)ပုလော
၂၉(တပခ)ပလောက်(ပုလော)
၃၀(တပတ)တို(ပုလော)
၃၁(တပဗ)ပလ(ပုလော)
၃၂(တပရ)ရှပ်ပုံ(ပုလော)
၃၃(တက)​ကော့သောင်း
၃၄(တကခ)ခမောက်ကြီး(ကော့သောင်း)
၃၅(တကန)အထက(၂)တပ်နယ်(ကော့သောင်း)
၃၆(တဘ)ဘုတ်ပြင်း
၃၇(တဘပ)ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်(ဘုတ်ပြင်း)